Op 19/02/2006 ging de oudste nog in werking zijnde machinezender in Zweden een testuitzending doen op 17.2 KHz en dat wou ik ook wel eens ontvangen. 

Dit is een blik op de zender die dus in feite niet meer dan een generator is:

Aangezien ik geen tijd meer had om een converter te bouwen besloot ik een experiment te doen met een afgestemde raamantenne, daarachter een halve ECC83 met in de anodekring een afgestemde kring op 17.2 KHz en dan maar eens kijken met de scoop of er iets te bespeuren viel.  Vrijdagavond even bij mijn vriend Jef langsgeweest die voor mij een paar houten balkjes gezaagd had, 4 gaten geboord en daarin ronde stokjes geklopt:

De zijden van het denkbeeldige vierkant is ongeveer 102 cm. Nu kan het wikkelen gebeuren:

In totaal heb ik 110 windingen aangebracht, parallel over de spoel heb ik een condensator van 2200 pF  met 2 cv's van 2 x 500 pF aangesloten. Enige berekeningen heb ik niet gedaan maar met behulp van de LF-generator en scoop ben ik tot deze waarden gekomen (resonantiefrequentie).

Zondagmorgen ben ik dan om 6 u uit bed gestapt om de schakeling met de ECC83 te bouwen, de afgestemde raamantenne kwam dus tussen massa en stuurrooster en in de anode een afgestemde kring eveneens op 17.2 KHz Een oude spoel van de lijn-oscillator van een TV zit zeer dicht in de buurt dus deze werd gebezigd. Rond 9 u was het spul klaar en werd alles naar buiten getransporteerd ..... alles aangezet en bleek ik een sinus te zien op mijn scoop die achter de ECC83 hing .... oei dacht ik, er is iets aan het oscilleren .... veel tijd had ik niet meer en het eerste dat me te binnen schoot was mijn oude Heathkit signaltracer ... vermits het toch maar 17.2 KHz was moest die het ook aankunnen, de ingang van dat ding is ook hoog-ohmig dus dat kwam goed uit .... nu zag ik echter nog steeds een sinus op de scoop .... het draaien aan de cv's op mijn raamantenne deed de amplitude van de sinus varieeren dus bleek het toch echt een signaal te zijn dat opgepikt werd door de antenne en besloot ik dan maar de signaltracer te bezigen .... even over 10 u was het zo ver, ik zag niets veranderen op de scoop (nog steeds die vage sinus) maar in de luidspreker van de signaltracer kon ik weliswaar een zeer hoge toon bemerken die morsetekens bevatte: ...-  ...-  ...-  -..  .  ...  .-  --.-   (v v v de saq)  het hele bericht heb ik nog niet ontcijferd, het is immers bijna 30 jaar geleden dat ik nog morse gedaan heb.

Het geluid kan je HIER horen, verwacht geen 599 signaal hé.

Hieronder de opstelling:

De 2 afstemcondensatoren:

Wie meer wil weten over de Alexanderson-machinezender in Zweden kijkt hier:   https://alexander.n.se/?lang=en 

Klik HIER voor een verslag van een volgende Alexanderson-uitzending